gratis
kontakt:
 • AntiBot 

  Regulamin

   

  • Opłaty za kolejne lekcje należy przesłać na podany przeze mnie nr konta zawsze najpóźniej 1 dzień przed lekcją.
  • W przypadku, kiedy uczeń zapomniał wykonać przelew i uiszcza opłatę w dniu zajęć, zobowiązany jest do wysłania przed zajęciami na e-mail karolina@angielski-king.pl potwierdzenie przelewu.
  • W przypadku, gdy uczeń spóźni się na umówione zajęcia czas lekcji nie zostaje przedłużony o czas spóźnienia.
  • Jeżeli z jakiś powodów uczeń nie może pojawić się na lekcji w umówionym terminie, istnieje możliwość przełożenia zajęć (najpóźniej 6 godzin przed ustalonym terminem) na inny termin w tym samym tygodniu.
  • Nie ma możliwości ODWOŁANIA lekcji. Jeżeli uczeń nie pojawi się na lekcji i nie będzie chciał jej przełożyć na inny dzień w tym samym tygodniu lekcję uznaje się za przeprowadzoną bez możliwości otrzymania zwrotu za lekcję.
  • Jeżeli uczeń nie przełoży zajęć do 6 godz przed zajęciami lub nie pojawi się na zajęciach kwota za lekcję przepada.
  • Zajęcia należy przełożyć za pomocą e-maila, SMS-a lub telefonicznie.
  • Jeżeli uczeń w ciągu 15 dni od terminu ostatnich zajęć nie skontaktuje się w celu ustalenia terminu kolejnej lekcji jest to traktowane jako rezygnacja z zajęć i zakończenie współpracy.
  • Pamiętaj! Im wcześniej zarezerwujesz sobie termin i godzinę zajęć tym lepiej.
  • PODJĘCIE NAUKI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POWYŻSZYCH ZASAD!